Kovapalkki

7.11.2022

Kovapalkki auttaa luontoa yhdessä asiakkaidensa kanssa

Kovapalkki istuttaa aina yhden männyn taimen asiakkaan kohteen valmistuttua vanhalle turvesuolle. Näin asiakkaamme ja Kovapalkki ovat yhdessä mukana ympäristötalkoissa! Kovapalkki istuttaa puut yhteistyössä istutapuita.fi kanssa. 

Kovapalkki halusi laittaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Halusimme yrityksenä edistää kotimaamme luonnon hyvinvointia, sekä lisätä hiilinieluja. Metsä on hiilinielu, joka kasvaessaan sitoo ilmakehän hiilidioksidia hiilivarastoksi puustoon ja maaperään. Yhteyttämiseen puut tarvitsevat valoa, vettä ja hiilidioksidia. Yhteyttämisen tuloksena puut tuottavat ilmakehään happea.

taimi

Kovapalkin toimitusjohtaja Jani Satoniitty haluaa ottaa ympäristön huomioon arjessaan. Sähköautoilun lisäksi hän halusi löytää myös yritykselleen oivan tavan toimia. ”Istutapuita.fi toiminta on konkreettista ja sitä pystyy seuraamaan hyvin heidän sivultaan. Näin autamme luontoa ja vaikutamme ympäristöön. Toivomme, että yritykset ja yksityisihmiset miettivät vastuullisia tapoja toimia. Pienistä puista kasvaa suuri metsä.”

Kovapalkki istuttaa yhden männyn taimen Tuulisuon vanhalle turvesuolle (Vaalan kuntaan, Pohjois-Pohjanmaalle) aina asiakkaan kohteen valmistuttua. Kovapalkki haluaa vaikuttaa omilla toimillaan ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Kovapalkki haluaa olla edelläkävijä perustusurakointi alalla.

Jani1
Jani Satoniitty on innoissaan uudesta yhteistyökumppanista ja kertoo: ”Tuemme jatkossakin istutapuita.fi:n hiilinieluprojekteja vuosittaisilla taimihankinnoilla. Tämä on luonnollinen tapa osallistua Suomalaisten metsien ympäristötyöhön.”
tuulisuo